Debatten fortsätter om mobil i skolan

Debatten om huruvida skolbarn ska förbjudas att ha mobiltelefoner i skolan fortsätter. Argumenten till varför ett förbud bör införas blir allt starkare än vad argumenten för varför det skulle vara okej att ha sin mobil i skolan är.

Att ha med sig sin mobil i skolan gör inte bara att den slits fortare och kanske behöver ett nytt batteri inom en närmare framtid än annars, utan att ha med mobilen i skolan kan även bidra till vad man kallar för ”skärmstress” och därför blir rösterna för att förbjuda mobiler i skolorna allt starkare, men alla håller inte med.

Svt:s program Aktuellt höll debatt

I en debatt som sändes på Sveriges Television debatterade Anders Hansen, som är överläkare i psykiatri, och Joakim Jardenberg, som föreläser i frågor om internet, mot varandra i frågan om huruvida Sverige ska följa Frankrikes exempel och helt förbjuda mobiler i skolan – även så på rasterna. Anders Hansen, som står på Ja-sidan rörande ett nationellt förbud sa följande i debatten:

– Mobiltelefoner har en fantastisk förmåga att aktivera hjärnans belöningssystem, säger han och förklarar att alltför många barn plockar upp mobilen ungefär var tioende minut, under dygnets vakna timmar. – Problemet är att det stör vår uppmärksamhet. För att vi ska lära oss något så måste vi fokusera på något. Vi är dåliga på att multitaska, tillägger Hansen.

Joakim Jardenberg vill förbjuda förbud

Tvärt emot Hansen anser Jardenberg snarare att man ska förbjuda förbud och i stället satsa på att man ska lära barnen att hantera den stress som uppstår kring mobilerna. Vad man nämligen sett tecken på är hur allt fler barn upplever vad man kallat för skärmstress, vilket både går ut över hur barnen mår och påverkar hur väl de lyckas prestera i frågan. Och om man inte lär barnen detta i skolan, så vart ska man lära dem det? Detta är något som Hansen håller med om till viss del men att låta mobiltelefoner vara med på lektionerna är något som faktiskt inte hör till sakfrågan om just detta. För har barnen mobilen med sig så störs deras koncentration, och matar in med ny information vilket gör att de inte lär sig vad som sägs under själva lektionen – och bara för att man inte får ha sin privata mobiltelefon med sig i klassrummet så betyder inte det att man inte får använda teknik överhuvudtaget, tvärt om. I stället kan man fokusera på att använda skolans teknik och datorer, vilket gör att barnen får fokusera på det dem ska lära sig och inget annat som distraherar såsom sociala medier och annat.