Digital annonsering växer

Digital marknadsföring blir en allt viktigare reklamkälla för företagen som vill hitta nya kunder, växa eller öka sin synlighet, så att det spenderades miljarder på just digital marknadsföring i fjol är ingen överraskning – men hur mycket spenderades egentligen och hur väntas detta år bli?

Med hjälp av mediebyråer och andra digitala annonsörer kan vilket företag som helst synas online, och det är allt fler som väljer att ta denna marknadsföringskanal framför de traditionella kanalerna såsom tv och radio. Men vad beror det på? Största anledningen som många uppger är för att man kan mäta resultatet på ett helt annat sätt i digitala kanaler mot de analoga. Så att företagen spenderar en hel del på digitalt är inte så konstigt, vilket heller inte gör det konstigt att det spenderas miljarder globalt sett på marknadsföring av detta slag – över 200 miljarder för att vara mer konkret, i alla fall enligt Salesforce.

Mer kommer spenderas på digital annonsering

För 2018 väntas att man kommer att spendera ännu mer än vad man gjorde 2017 på digital marknadsföring och vad man också väntar är att hela 66 procent av budgeten kommer att läggas på Googles sökmotorannonsering, Youtube, Facebook och Instagram. I Dagens media skriver att detta gäller både för mobilt, webben och sociala medier, där vi som konsumenter numera exponeras allt mer för just marknadsföringsbudskap – och att detta är något som man kommer ta fasta ytterligare på under kommande året. I rapporten som Salesforce sammanställt har man kommit bland annat sett hur det råder allt tydligare konvergens i annonsbudgeten och att de flesta använder samma mediebyrå för all sin marknadsföring, att man använder betrodda datakällor för att personanpassa sin konsumentreklam, att det är Facebook och Google som dominerar inom digital reklam och att videoannonser stiger i popularitet. Vad man även menar kommer bli viktigare 2018 är mätbarheten, och man tror att denna kommer att bli ännu mer sofistikerad. Exempelvis tror man att nya tekniker kommer ta en större del av marknadsföringsmarknaden såsom till exempel att använda AI för att skapa nya och effektivare sätt att engagera sina konsumenter.