Marknadsför företaget med profilkläder

Marknadsföring i sociala medier kan vara väldigt effektiv om den utförs på rätt sätt. Om du låter personalen synas i profilkläder med företagets logga på kan det bli en extra boost för verksamheten.

Grovt hugget går det att dela in marknadsföring i två olika kategorier: klassisk och modern marknadsföring. Till den klassiska marknadsföringen hör sådant som profilprodukter, reklamfilmer och tidningsannonser. Modern marknadsföring har i sin tur att göra med reklam som genomförs i sociala medier och på internet. Ett sätt att kombinera klassisk och modern marknadsföring är genom att ni använder er av profilprodukter när ni gör inlägg i sociala medier, exempelvis Instagram. Hos https://www.brandnewprofile.com/se/t-shirt/ kan ni till exempel hitta t-shirts att trycka upp med er företagslogga.

Välj era kanaler

På senare har allt fler människor börjat känna sig skeptiska mot sociala medier. Facebook är ett exempel på en kanal som börjat se sjunkande antal medlemmar. Att människor överlag antar en mer reserverad hållning för sociala medier gör det än viktigare för företag att fundera över sina marknadsföringsstrategier. Målet bör ju inte vara att skapa marknadsföring som spär på tröttheten ytterligare utan faktiskt ökar entusiasmen igen.

5 Generella tips för marknadsföring i sociala medier

  • Börja med att göra en omvärldsanalys, syftet med den är att ni ska lära er vilka era kunder är. Med den utgångspunkten blir det mycket enklare att utforma resten av kampanjen.
  • Om du driver ett litet företag, marknadsför er inte i alla sociala medier. Försök istället att välja 2-4 stycken där era kunder finns.
  • Instagram och LinkedIn är dock två starka kandidater som mixar foton och text. Utmärkta kanaler för att marknadsföra företag med personal iklädda profilprodukter.
  • Använd er av samma budskap i alla kanaler, det är viktigt inte minst för varumärkeskännedomen.
  • Olika budskap för olika kanaler gör att det blir spretigt och att potentiella kunder inte känner igen er.

Håll koll på reglerna

Var särskilt noggranna med att det tydligt framgår att era eller dina inlägg är reklam. Att vara uppmärksam på det gäller kanske framför allt för dig som driver enskild firma eller ett litet företag. Om det inte är tydligt att dina inlägg är reklam kan du fällas i domstol.