Mobil i skolan?

I dag skriver vi om en sak som det pratats om en längre tid, nämligen huruvida mobiler bör eller inte bör vara förbjudna i skolan. Tidigare regeringen tog upp frågan men mötte patrull, nu tas det upp igen av den rödgröna sittande regeringen, bland annat på grund av en ny studie kring mobilnärvaro och betyg. Kommer det en skärpning av lagen? Vi listar också för- och nackdelar med mobiler närvarande på lektioner i skolan.
Håller man på med mobilen i skolan en hel dag laddas den med stor säkerhet ur. För att ladda upp den igen kan man köpa iphoneladdare hos batteriexperten bland annat. Men nu till frågan, ska vi ens tillåta mobiler på lektionerna i skolan? Vissa säger ja, andra säger nej. Vi skriver vidare och listar bland annat för- och nackdelar.

Redan med förra regeringen, ledd av alliansen, var det på tal om mobilers vara eller icke vara i skolor i Sverige. Då var det bland annat Jan Björklund som propagerade för att skollagen skulle ändras så att lärare fick rätten att samla in mobiler innan lektionen började, med syfte att skapa bättre studiero. Då var det dock röster som höjdes emot förslaget, bland annat från Sveriges Elevkårer – som tyckte att förslaget äventyrade elevernas rättssäkerhet, men också från Vänsterpartiet som inte tyckte lärare ska ha en polisiär roll. Det blev sedermera ingen lagförändring då, det hela avstannade, men nu är det återigen uppe på kartan, tillsammans med en ny politisk sammansättning i regeringen.

Ny studie ger stöd i debatten mot mobiler

mermobil.seEnligt en studie som vi kan läsa om i Metro, från London School of Economics, ger mobilförbud på lektioner högre betyg i skolan. Inte så förvånande kanske, men ändå viktigt som inlägg och argument i debatten kring just skolmiljön och pluggron. I Sverige är det fortfarande så att lärare bara får ta mobiler från elever, om mobilaktiviteten har stört undervisningen.

Nu har alltså Löfven med regering tagit upp frågan igen, med hänvisning till just denna ovan nämnda studie. Utbildningsminister Gustav Fridolin har tidigare talat om tydligare regler när det gäller just mobiltelefoner i klassrummet. Vad som väntar nu är att regeringen kommer låta skolorna få chansen att diskutera problemet och sedan kanske skärpa regelverket. I en intervju gjord av Sveriges Radio kan vi läsa om hur Stefan Lövfen påpekar rimligheten i att skolan är en plats där det ska vara ordning och fokus, inte oro och stök. Med färre mobiler kanske det blir ett större fokus på lärande.

Fördelar med mobil i skolan:

  • Kunna larma om något händer, säkerhetsmässig funktion
  • Kunna bli kontaktad av föräldrar om något hänt hemma eller liknande
  • Tekniskt hjälpmedel vid svår matematik
  • Musik för djupt fokus vid självstudier
  • Pedagogiskt hjälpmedel med ordlista, sökfunktioner och info

Nackdelar med mobil i skolan:

  • Stör klasskamrater med ljud, foto, spel och meddelanden
  • Filmar och provocerar lärare/andra elever, används som kränkande medel
  • Tar fokus från lärande och undervisning, från en själv och andra runt en
  • Respektlöst mot lärare som försöker undervisa
  • Skapar oro, stress och stök i skolan