Snabbare telefoner och längre batteritid

Utvecklingen av nya funktioner i mobiltelefonerna har gjort att dessa apparater kan användas på sätt som få personer kunde föreställa sig för tio, femton år sedan. Inte minst har det medfört många nya möjligheter för kreativ marknadsföring, men då gäller det att allting fungerar.

Det finns nämligen flera saker som kan sänka den kreativa marknadsföringen. En sådan sak är surfhastigheten. När många människor är samlade på samma ställe, exempelvis vid en festival, kan 3G-nätet bli överbelastat. Det här har många annonsörer fått erfara. Marknadsföringen kan också fungera sämre där täckningen är dålig, exempelvis på landsbygden. Många saker spelar in här, t.ex. vilken operatör som används. De olika svenska mobiloperatörerna har olika bra täckning i olika delar av landet, och det blir framför allt tydligt i glesbygden, där en operatörs 3G-nät kan fungera tillfredsställande, medan en annan operatörs nät inte gör det.

Nedladdningstid

Vilken telefon som används spelar också roll. Finländska Netradar, en tjänst som påminner om Bredbandskollen i Sverige, presenterar varje år en sammanställning över vilka telefoner som har de kortaste nedladdningstiderna, och som därmed är snabbast att surfa på. I deras senaste sammanställning hamnar Samsung Galaxy S5 på översta plats. Flera av Nokias Lumia-modeller finns också bland de snabbaste, men den snabbaste Apple-luren återfinns först på sjuttonde plats. Detta kan vara värt att tänka på för den som bygger en sajt för mobiltelefoner. Att prioritera laddningstider för iOS kan göra att fler kunder som använder iPhone orkar vänta tills allt laddat klart.

Batteriet

Gamla tiders mobiltelefoner, som Nokia 3310, behövde laddas ungefär två gånger i veckan. Smartphone-eran har istället medfört att telefoner måste laddas varje dag, inte sällan t.o.m. oftare. Batteriet förbrukas snabbt av det stora antalet appar, framför allt om man har för vana att twitta eller spela spel i kollektivtrafiken. Men en lösning kan vara på väg. Microsoft har dock börjat titta på en lösning, och de säger själva att de arbetar för att skapa en smartphone som bara behöver laddas en gång i veckan. Än så länge undersöker man två lösningar: den ena är att utrusta telefonen med ett batteri för stand by-läge och ett för de tunga apparna. Den andra lösningen är att pausa tunga appar när de inte används.