Vikten av att vara tillgänglig i mobilen

Idag sker den mesta kommunikationen genom smartphones vilket innebär att personer alltid kan vara tillgängliga för att ta emot samtal, sms, e-post och meddelanden från olika medier. Detta har lett till att arbetsuppgifter kan utföras effektivare, om tekniken används på rätt sätt.

kvinna tittar på video på mobiltelefon under kaffepausenDe flesta moderna företag har idag slutat använda fasta telefoner på arbetsplatserna. Istället har företaget försett sin personal med mobiltelefoner där personalen kan ta emot sina samtal både på och utanför sin arbetsplats. Genom att företaget installerar en mobil telefonväxel kan samtal kopplas till rätt person, oavsett var personen befinner sig. Det gör att medarbetarna alltid kan vara tillgängliga då exempelvis kunder söker kontakt.

”Det innebär sammantaget att du kan arbeta vart som helst och är därmed inte beroende av att befinna dig på din arbetsplats hela tiden.”

Effektivt arbete med mobilen

Det är inte bara samtal som du kan ta emot med din arbetstelefon utan du kan också sköta alla kommunikation genom mobilen. Du kan exempelvis läsa din e-post men också skicka e-post. Du kan hålla dig uppdaterad då det gäller produktinformation och priser i realtid från företagets affärssystem. Du kan också lägga order, fakturera, rapportera timmar och mycket annat med din mobiltelefon. Det innebär sammantaget att du kan arbeta vart som helst och är därmed inte beroende av att befinna dig på din arbetsplats hela tiden.

Fördelarna med att ha en digital mobilväxel och ett mobilt arbetssätt är många vilket kan leda till att du till och med arbetar än mer effektivt. Dock gäller det att du har kontroll så att du kan fokusera på en arbetsuppgift utan att störas av mobilen hela tiden.